dilluns, 7 de novembre de 2016

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2016


  

 

Us comuniquem que aquest curs hi ha renovació d'una part dels membres del Consell Escolar.

 

DIA DE LES VOTACIONS: 29 de novembre de 2016


VACANTS A COBRIR PER SECTORS:


Pares/mares: 3
Professorat: 3
PAS: 0

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES


L'últim dia per a presentar candidatures serà el proper 
DIVENDRES 18 DE NOVEMBRE

SI VOLEU PRESENTAR UNA CANDIDATURA, ADRECEU-VOS A SECRETARIA 

 

Per a més informació, podeu consultar el següent enllaç:

 https://goo.gl/6shM4n
dimarts, 25 d’octubre de 2016

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

-  Apartat "Règim disciplinari de l'alumnat" de les Normes d'Organització i Funcionament de l'escola (NOFC), aprovat en Consell Escolar amb data 27 d'abril de 2016.


-  El "règim disciplinari" inclòs en el Pla de Funcionament del Menjador, aprovat amb data 28 de gener de 2016.Aquestes normatives van entrar en funcionament l'endemà  de la seva aprovació.